- Skivor/bunt
        - KantbearbetningarBearbetningar

Klicka på bilden för att se produktblad i pdf-format!Not och spånt

Standardprofiler som tilläggsoffereras:

CNC-bearbetningar

Offereras enligt önskad ritning: