- Skivor/bunt
        - Kantbearbetningar


Latvijas Finieris A/S

Vårt moderbolag Latvijas Finieris A/S ("Lettlands Fanér") har tillverkat plywood i mer än 100 år. Produktionen började i fabriken Latvijas Berzs 1873, då man främst tillverkade svarta tavlor till skolor och pennor till snickare. 1909 installerade man en hydraulisk press och fabriken började tillverka plywood.

1923 öppnade man fabriken Furniers och 1928 var Lettland den 4:e största exportören av plywood med 7,1% av den globala exporten.

1929 öppnades fabriken Lignums och 1931 är Lettland världens 3:e största plywoodexportör efter Finland och Sovjetunionen.

1940 har man 15 fabriker och produktionen ligger på ca 83 000 kubikmeter.

1975 slår man ihop Furniers, Lignums och Latvijas Berzs till det statsägda Plywood Production Union of Latvia. Under slutet av 80-talet minskade produktionen av plywood snabbt på grund av Sovjetunionens kollaps. När Lettland återfår sin självständighet 1991 ökar produktionen av plywood och limmade produkter igen.

1992 ombildas företaget till aktiebolag och får namnet Latvijas Finieris. Från att ha varit en plywoodfabrik har man utveckalts till en omfattande koncern, kapabel att stödja, utveckla och marknadsföra sina egna produkter internationellt. Numera säljer Latvijas Finieris sina produkter i 40 länder världen över.

I Riga finns fabrikerna Lignums (140 000 m³/år), Furniers (60 000 m³/år), Verems (27 000 m³/år) och 2 fabriker för vidarebearbetningar; Hapaks och Troja. 2007 öppnades fabriken Verems i Rezekne där man tillverkar plywood i formatet 2150 x 3850 mm och 2008 öppnades fabriken Likmere i Litauen.
Under perioden 1999-2010 har 225 miljoner Euro investerats för att förbättra råvaruutnyttjandegraden, utveckla produktutbudet, automatisera produktionen och minska energiförbrukningen.


Riga Wood Sweden AB

Riga Wood Sweden blev ett helägt dotterbolag till Latvijas Finieris år 2000 och sedan 2003 har vi funnits på vår nuvarande adress i Skärholmen. Riga Wood Sweden ansvarar för försäljningen av Latvijas Finieris produkter i Sverige, Norge och Danmark.

På kontoret i Stockholm finns Tina Haugdahl VD och försäljningschef; Jan Eric Haugdahl innesäljare och Erika Jansson ekonom. Försäljningsansvarig för Danmark är Leif Sørensen.Plywoodtillverkning förrTransportTransport